Realiseren wij ons de mogelijkheden van precision medicine?

Precision medicine

De verschuiving naar precision medicine

De klinische praktijk verschuift naar een tijdperk van precision medicine waarin moleculaire inzichten het hierdoor mogelijk maken om de behandeling aan te passen aan het unieke DNA profiel van een tumor.1–3 De behandeling van kanker wordt hiermee steeds complexer omdat er meer klinisch relevante genen kunnen worden geïdentificeerd en hierdoor de behandelkeuze wordt uitgebreid.4–8  In 2018 waren er 849 moleculen in een laat stadium van ontwikkeling, 91% hiervan betreft een doelgerichte behandeling.9 Als we deze toenemende complexiteit willen beheersen en het potentieel van precision medicine willen benutten, is het noodzakelijk de benadering van klinische diagnostiek en besluitvorming voortdurend te evalueren.4,10

Inzicht in de mutaties van het tumor DNA

Het vastleggen van klinisch relevante inzichten van het tumor DNA

Er bestaan vier hoofdklassen van DNA mutaties: puntmutaties, inserties en deleties, duplicaties en inversies of translocaties. De meeste huidige diagnostische testen echter zijn niet in staat (of niet geschikt) om alle relevante DNA mutaties in één keer te detecteren. Enkelvoudige biomarker testen, waarbij gebruik gemaakt wordt van gangbare diagnostische technieken (zoals PCR / IHC / FISH en multigene hotspot NGS-testen), lopen het risico DNA mutaties te missen die van cruciaal belang kunnen zijn voor het behandelplan van een patiënt.4,11–13

Bovendien kunnen biomarkers zoals Tumour Mutational Burden (TMB), bloed Tumor Mutational Burden (bTMB) en Microsatellite Instability (MSI), waardevolle inzichten bieden om een behandelplan te personaliseren. MSI geeft inzicht in de toepasbaarheid van immuuntherapie en wordt door richtlijnen aanbevolen.14-18 Daarnaast wordt ook TMB en bTMB steeds vaker gebruikt om inzicht te bieden in de toepasbaarheid van immuuntherapie, onafhankelijk van PD-L1 expressie.19-24 Comprehensive genomic profiling is een routinematige klinische optie die haalbaar is voor het meten van TMB en bTMB. 19-22

Een evoluerende benadering

Een evolutie in diagnostiek en klinische besluitvorming

Om ervoor te zorgen dat kankerpatiënten kunnen profiteren van de meest recente innovaties van behandelingen, is een evoluerende benadering van klinische diagnostiek en besluitvorming vereist. Een aanpak die:

  • Klinisch relevante DNA mutaties en biomarkers identificeert
  • Klinische ondersteuning bij de besluitvorming biedt
  • Behandelplannen van patiënten kan personaliseren

Comprehensive Genomic Profiling is belangrijk om ervoor te zorgen dat patiënten toegang hebben tot de meest recente behandel innovaties.1,10,25

“The NCCN NSCLC Guidelines panel strongly advises broader molecular profiling with the goal of identifying rare driver mutations for which effective drugs may already be available, or to appropriately counsel patients regarding the availability of clinical trials. Broad molecular profiling is a key component of the improvement of care of patients with NSCLC.”25

“Multiplexed genetic sequencing panels are preferred where available over multiple single gene tests to identify other treatment options beyond EGFR, ALK, BRAF, and ROS1."26,27

Lees meer over comprehensive genomic profiling 

PCR, polymerase chain reaction. IHC, immunohistochemistry. FISH, fluorescence in situ hybridisation. NGS, next generation sequencing. (b)TMB, (blood) tumour mutational burden. MSI, microsatellite instability.

Referenties

1. Rozenblum AB et al. J Thorac Oncol 2017; 12: 258–268.
2. Schwaederle M, Kurzrock R. Oncoscience 2015; 2: 779–780.
3. Mansinho A et al. Expert Rev Anticancer Ther 2017; 17: 563–565.
4. Frampton GM et al. Nat Biotechnol 2013; 31: 1023–1031.
5. Drilon A et al. Clin Cancer Res 2015;21:3631–3619.
6. Hirsch FR et al. Lancet 2016; 388: 1012–1024.
7. Baumgart M. Am J Hematol Oncol 2015; 11: 10–13.
8. Chakravarty D et al. JCO Precis Oncol 2017; doi: 10.1200/PO.17.00011.
9. Global Oncology Trends Report 2018. Report by IQVIA Institute for Human Data Science. Available at: https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/institute-reports/global-oncology-trends-2019.pdf (Accessed August 2020).
10. Gagan J, Van Allen EM. Genome Med 2015; 7: 80.
11. Schrock AB et al. Clin Cancer Res 2016; 22: 3281–3285.
12. Rankin A et al. Oncologist 2016; 21: 1306–1314.
13. Suh JH et al. Oncologist 2016; 21: 684–691.
14. Zhao P et al. J Hematol Oncol 2019; 12: 54.
15. Abida W et al. JAMA Oncol 2019; 5: 471–478.
16. Kok M et al. ESMO Open 2019; 4 (Suppl 2): e000511.
17. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Prostate Cancer. Version 2.2020, May 2020. Available at: https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/prostate.pdf (Accessed August 2020).
18. FDA approves pembrolizumab for first-line treatment of MSI-H/dMMR colorectal cancer. Available at: https://www.fda.gov/drugs/drug-approvals-and-databases/fda-approves-pembrolizumab-first-line-treatment-msi-hdmmr-colorectal-cancer (Accessed August 2020).
19. FDA approves pembrolizumab for adults and children with TMB-H solid tumors, 2020. Available at: https://www.fda.gov/drugs/drug-approvals-and-databases/fda-approves-pembrolizumab-adults-and-children-tmb-h-solid-tumors (Accessed August 2020).
20. Gandara DR et al. Nat Med 2018; 24: 1441–1448.
21. Yarchoan M et al. JCI Insight 2019; 4: e126908
22. Marabelle A et al. Ann Oncol. 2019;30(suppl_5):v475-v532.
23. Socinski M. Ann Oncol 2019; 30(suppl_5): v851–v934.
24. Khagi Y et al. Clin Cancer Res 2017; 23: 5729–5736.
25. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Non-Small Cell Lung Cancer. Version 6.2020, June 2020. Available at: https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/nscl.pdf  (Accessed August 2020).
26. Kalemkerian GP et al. J Clin Oncol 2018; 36: 911–919.
27. Lindeman NI et al. J Mol Diagn 2018; 20: 129–159.