Orange

 

 

 

Onze Comprehensive Genomic Profiling test voor diagnostische, prognostische en voorspellende inzichten
ter ondersteuning van de behandeling van hematologische maligniteiten en sarcomen.1*

Multigene hotspot tests risk missing genomic alterations while comprehensive genomic profiling broadly analyses the genome to identify all relevant alterations
Bestellen

Bestel FoundationOne Heme

Geaccepteerde weefseltypen zijn perifeer bloed, beenmergaspiraat, FFPE-blok of glaasjes, of geëxtraheerd nucleïnezuur. Bloed en beenmergaspiraat dient de dag na afname te zijn ontvangen voor een optimale analyse.2  

FFPE, formalin-fixed paraffin-embedded. MSI, microsatellite instability. TMB, tumour mutational burden.
Referenties
  1. FoundationOne®Heme Technical Specifications, 2017. Available at: www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme (Accessed March 2019).
  2. FoundationOne®Heme Specimen Instructions, 2017. Available at: www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme (Accessed March 2019).