Onze Comprehensive Genomic Profiling test voor diagnostische, prognostische en voorspellende inzichten ter ondersteuning van de behandeling van hematologische maligniteiten en sarcomen.1

Wat is FoundationOne Heme?

Bestellen

Bestel FoundationOne Heme

Geaccepteerde weefseltypen zijn perifeer bloed, beenmergaspiraat, FFPE-blok of glaasjes, of geëxtraheerd nucleïnezuur. Bloed en beenmergaspiraat dient de dag na afname te zijn ontvangen voor een optimale analyse.2

Bestellen

Bekijk de FoundationOne Heme Technical Specifications

MSI, microsatellite instability. TMB, tumour mutational burden. FFPE, formalin-fixed paraffin-embedded.

Referenties

1. FoundationOne®Heme Technical Specifications, 2017. Available at: www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme (Accessed August 2020).
2. FoundationOne®Heme Specimen Instructions, 2017. Available at: www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme (Accessed August 2020).