Een Foundation Medicine test bestellen

Bestel een test

1.  Bestel de Foundation Medicine test

Stuur uw verzoek* per e-mail naar nederland.fmi@roche.com om het bestelproces van de Foundation Medicine Service in gang te zetten. Aansluitend op uw e-mail ontvangt u de volgende documenten:

 • Bestelformulier: deze kunt u invullen, ondertekenen en per e-mail retourneren.
 • Toestemmingsformulier van de patiënt: vraag de patiënt om het formulier te lezen en te ondertekenen. U hoeft dit formulier niet naar ons terug te sturen, maar kunt het voor uw eigen administratie bewaren.

Zodra wij het ingevulde bestelformulier retour hebben gekregen, ontvangt u het Test Requisition Form (TRF) voor de gekozen test. Wanneer deze compleet is, kunt u het TRF ondertekenen en in de testkit voor retour bijvoegen. 

*Het bestellen van een test is voorbehouden van Healthcare Professionals (voorschrijvers van geneesmiddelen). Mocht u hier vragen over hebben, neem dan gerust contact met ons op

2. Het verkrijgen van de testkit

Nadat u het ingevulde bestelformulier heeft geretourneerd, wordt de testkit automatisch door Roche aan u verzonden. Tenzij anders afgesproken, wordt de testkit afgeleverd bij de apotheek van het ziekenhuis. Wij attenderen u erop om de apotheek hierover op de hoogte te brengen, zodat de testkit niet zoek raakt. Het is mogelijk om meerdere testkits tegelijk te bestellen die u in voorraad kunt houden. Stuur een e-mail naar: nederland.fmi@roche.com voor meer informatie hierover. 

3. Prepareren van het tumormonster

 • Weefsel: het weefselmonster dient voorbereid te worden conform de richtlijnen van Foundation Medicine¹.
 • Bloed: het bloedmonster dient voorbereid te worden conform de richtlijnen van Foundation Medicine¹. De geboortedatum, datum van bloedafname én het Customer Order Number moeten ingevuld worden op de labels van de buisjes. Het nummer staat rechtsboven op het TRF. Wij attenderen u erop dat zonder deze informatie het bloedmonster niet verwerkt kan worden.

4. Verpakken voor verzending

 • Haal het vervoersdocument (Airway bill) uit de testkit en bewaar deze buiten de verzendenvelop. Indien nog niet ingevuld: vul het afhaaladres (item 4) in.
 • Nadat u alle velden van het TRF heeft ingevuld, kunt het formulier printen en ondertekenen. Het TRF moet samen met het tumormonster (weefsel of bloed) aan de testkit worden toegevoegd.
 • Maak het tumormonster verzendklaar conform de aanbevelingen (Packaging Recommendations) die u kunt vinden op de doos (FoundationOne CDx) of in de doos (FoundationOne Liquid CDx).
 • Zodra het tumormonster en compleet ingevulde TRF aan de testkit zijn toegevoegd, kunt u de kit in de meegeleverde verzendenvelop verpakken voor verzending. Sluit de envelop goed af.

5. Ophalen en verzenden

Bel naar 020 7039 482 voor gratis ophalen en verzending en:

 • vermeld dat het een ‘FMI zending’ betreft;
 • geef de code door die rechtsboven op het vervoersdocument (Airway bill) staat onder de streepjescode (GD xxx xxx xxx xx);
 • geef de afhaalplaats, datum, tijd en de contactpersoon door.

6. Ophalen van de testkit

Overhandig de goed afgesloten verzendenvelop en het vervoersdocument aan de koerier.

7. Analyse van het tumormonster

Na ontvangst van de verzendenvelop in het laboratorium van Foundation Medicine worden de tumormonsters geanalyseerd.

8. Eindrapport

De resultaten van de analyse worden verwerkt in een eindrapport. De behandelend arts ontvangt hierover een melding per e-mail. Deze e-mail bevat een beveiligde link om toegang te krijgen tot het rapport.

9. Terugsturen van resterend tumormonster materiaal

Ongebruikt weefsel wordt teruggestuurd naar het adres dat op het TRF is ingevuld. Dit geldt enkel voor tumorblokjes en is niet van toepassing op glaasjes of bloed. Achtergebleven materiaal wordt niet bewaard.

*Het bestellen van een test is voorbehouden van Healthcare Professionals (voorschrijvers van geneesmiddelen). Mocht u hier vragen over hebben, neem dan gerust contact met ons op

Het bestelproces op hoofdlijnen

Het bestellen van een Foundation Medicine-service is een eenvoudig proces. Onze doorlooptijden (tijd vanaf ontvangst van het weefsel tot ontvangst van het Foundation Medicine rapport: minder dan 2 weken voor FoundationOne Liquid CDx, 14 dagen voor FoundationOne CDx, 21 dagen voor FoundationOne Heme) zijn vergelijkbaar met minder uitgebreide testen.1–6

Vragen?

Indien u een  vraag heeft over een eerder bestelde test, bel of mail dan naar onze klantenservice (Engels gesproken):
Tel.: +31 (0) 348 438201
E-mail: nederland.fmi@roche.com

Als uw vraag betrekking heeft op medische informatie of het melden van bijwerkingen of productvragen, neem dan contact op met onze afdeling Medische Informatie (Nederlands gesproken):
Tel.: +31 (0) 348 438171
E-mail: woerden.medinfo@roche.com

Klantenservice

Klantenservice ter ondersteuning van de patiëntenzorg

We staan voor u klaar om u te ondersteunen bij de keuze van een behandelplan.

Referenties

1. FoundationOne®CDx Technical Specifications, 2018. Available at: www.rochefoundationmedicine.com/f1cdxtech (Accessed August 2020).
2. Data on file: FoundationOne Liquid CDx Technical Specifications, 2020. Available at: www.eifu.online/FMI/190070862 (Accessed August 2020).
3. FoundationOne®Heme Technical Specifications, 2017. Available at: www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme (Accessed August 2020).
4. FoundationOne®CDx Specimen Instructions, 2018. Available at: www.rochefoundationmedicine.com/specimen (Accessed August 2020).
5. Data on file: FoundationOne Liquid CDx Specimen instructions.
6. FoundationOne®Heme Specimen Instructions, 2017. Available at: www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme (Accessed August 2020).